English Greek Czech Polish Belgium
PLIKI DO POBRANIA
 
RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 2012-1-PL1-LEO05-27445
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved