English Greek Czech Polish Belgium
Ke stažení
 
RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 2012-1-PL1-LEO05-27445-02
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved