English Greek Czech Polish Belgium
PROJECT

In de huidige periode van dynamische economische ontwikkeling en het bestaan van een groot aantal verschillende bedrijven, lijkt het van belang om de kenmerken van een ondernemer te definiëren die ervoor zorgen dat hij of zij niet enkel en alleen overleeft, maar ook ontwikkelt en succesvol wordt. Competenties zijn het onderwerp van onderzoek binnen verschillende domeinen van de sociale wetenschappen: psychologie, management, recht, sociologie en organisatietheorie. De competenties die geassocieerd worden met bedrijfsmanagement kunnen ook gezien worden als kenmerkend voor het succesvol beheer van een kleine en middelgrote ondernemingen. Beide soorten competenties - algemene en specifieke - zijn persoonlijke kenmerken, die kunnen veranderen door bijvoorbeeld en het volgen van opleiding. De competenties kunnen een ander niveau hebben bij verschillende mensen en kunnen evolueren doorheen de tijd. 

 

Tegenwoordig lijkt het erop dat talentmanagement de nieuwe uitdaging vormt en niet enkel competentiemanagement. Talent is een sleutelfactor geworden. Regio’s ontwikkelen voordelen gebaseerd op hun kunde om snel de meest geschikte mensen te mobiliseren, middelen te vinden en capaciteit om innovatie om te zetten in nieuwe ideeën en commerciële producten.  Kwaliteiten en ambities als motor voor de toekomst.

 

Algemene doelstelling:

-  Versterken van de kansen van KMO’s 

-  Hun concurrentievermogen op de markt verhogen via talentmanagement

 

Doelgroepen:

-  Werknemers, bedrijven, trainings- en adviesorganisaties, coaches en trainers

 

Activiteiten:

-  Toetsen van het competentieprofiel van de werknemer

-  Uitwerken van het talent meetsysteem

-  Ontwikkelen van richtlijnen voor het opstellen van een bedrijfsstrategie op basis van de resultaten van de meting en het optimaal benutten van het potentieel van de werknemer

-  Voorbereiden van nationale versies van het talent management systeem (taal)

-  Uitwisselen en aanpassen van opleidingsmateriaal (om soft skills te verbeteren) in overleg met nieuwe partnerorganisaties en -landen

-  Het organiseren van opleidingen m.b.t. de methodologie en het gebruik van het talent meetinstrument voor leden van het partnerschap en externe organisaties

-  Testen van het talent meetsysteem en het opleidingsmateriaal door elke projectpartner.

 

Het project is onderverdeeld in 8 werkpakketten:

-  Projectmanagement

-  Competentieprofiel voor teamleden

-  Ontwikkeling van de ICT tool voor assessment van competenties

-  Competentieprofiel voor coaches (groepscoaching)

-  Opleidingsmateriaal voor docent/coach en cursist

-  Testen van de projectresultaten in bedrijven en via train-the-trainer activiteiten

-  Valorisatie van de projectresultaten

-  Kwaliteit en evaluatie

 

RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie onder het Levenslang Leren Programma. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie.die erin is vervat. 2012-1-PL1-LEO05-27445-02
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved