English Greek Czech Polish Belgium
PROJEKT

W czasie dynamicznego rozwoju gospodarczego i dużej liczby firm działających na rynku, istotne jest wskazanie cech przedsiębiorcy, które pozwalają mu nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i odnieść sukces. Kompetencje są przed-miotem badań w ramach kilku dziedzin nauk społecznych: psychologii, zarządzania, socjologii, prawa, a także teorii organizacji.

Kompetencje związane z zarządzaniem firmą można określić jako te cechy, które sprzyjają skutecznemu zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami.


Zarówno kompetencje ogólne, jak i szczegółowe/ specyficzne są cechami osobowymi, które można zmieniać i modyfikować, np. poprzez szkolenia. Mogą one osiągać różne poziomy u różnych osób, a tym samym u pracowników.


Obecnie nowym wyzwaniem jest nie tylko zarządzanie kompetencjami, ale także
zarządzanie talentami. Talent stał się kluczowym czynnikiem rozwoju firm oraz poszczególnych regionów. Regiony rozwijają się w oparciu o zdolność do szybkiej
mobilizacji zasobów i przekształcania innowacji w nowe pomysły biznesowe oraz produkty komercyjne.
Cechy i ambicje są siłą napędzającą przyszłość.


Główny cel:

-  wzmocnienie szans małych i średnich firm na przetrwanie na rynku lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym

-  wzrost konkurencyjności firm poprzez zarządzanie talentami


Grupa docelowa:

-  pracownicy, firmy, organizacje/instytucje szkoleniowo-doradcze, trenerzy oraz coachowie
 

Działania:

-  weryfikacja profilu kompetencji pracownika

-  opracowanie systemu pomiaru talentu

-  opracowanie wytycznych jak budować strategię firmy w oparciu o wyniki pomiaru talentu i wykorzystać potencjał pracownika

-  przygotowanie krajowych wersji systemu zarządzania talentami (w językach narodowych)

-  wymiana i dostosowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych (do poprawy kompetencji miękkich) do warunków krajów partnerskich,

-  zorganizowanie szkoleń z zakresu metodologii i zastosowania narzędzia służącego do pomiaru talentu

-  testowanie systemu pomiaru talentu oraz materiałów szkoleniowych przez każdego partnera projektu


Realizacja projektu podzielona jest na 8 pakietów roboczych:

-  Zarządzanie projektem

-  Profil kompetencji i talentu pracownika / członka zespołu projektowego

-  Rozwój narzędzia ICT do oceny kompetencji i talentu

-  Profil kompetencji coacha (coaching grupowy)

-  Materiały szkoleniowe dla trenera/coacha oraz uczestnika szkolenia

-  Testowanie produktów projektu w firmach oraz train-the-trainer

-  Waloryzacja rezultatów projektu/ Upowszechnianie

-  Jakość i ewaluacja

 


 

RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 2012-1-PL1-LEO05-27445
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved