English Greek Czech Polish Belgium
WITAMY

W czasie dynamicznego rozwoju gospodarczego i dużej liczby firm działających na rynku, istotne jest wskazanie cech przedsiębiorcy, które pozwalają mu nie tylko przetrwać, ale także rozwijać się i odnieść sukces. Kompetencje są przed-miotem badań w ramach kilku dziedzin nauk społecznych: psychologii, zarządzania, socjologii, prawa, a także teorii organizacji.

Kompetencje związane z zarządzaniem firmą można określić jako te cechy, które sprzyjają skutecznemu zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwam...

 

RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 2012-1-PL1-LEO05-27445
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved