English Greek Czech Polish Belgium
Vítejte

V současné době dynamického hospodářského rozvoje a rostoucího počtu společností, které působí ve vysoce konkurenčním prostředí, považujeme za důležité definovat vlastnosti podnikatele, které mu umožňují nejen přežít, ale také rozvíjet se a stát se úspěšným

 

Kompetence jsou předmětem výzkumu v celé řadě společensko-vědních oborů, jako např.: psychologie, řízení, právo, sociologie a organizační teorie...

 

 

RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 2012-1-PL1-LEO05-27445-02
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved