English Greek Czech Polish Belgium
Poslední články
20.11.2014 se ve městě Lublin (Polsko), kde sídlí koordinátor projektu, OIC Poland Foundation, konala závěrečná konference projektu. V průběhu konference, partneři projektu, pocházející z Polska,...
V pátek 11.7.2014 se v Protarasu (Kypr) uskutečnilo 5. partnerské setkání projektu Comtal (Hodnocení kompetencí a talentu v malých a středních podnicích). Účastníci ze všech partnerských...
Dne 27.3.2014 se v Ostravě – České republice konalo 4. mezinárodní jednání projektu Comtal, kterého se zúčastnili zástupci všech partnerských organizací. Během jednání, lídři jednotlivých WP...
Kompetenční a talentové profily zaměstnance / člena týmu a kouče jsou připraveny. Kompetenční profily se skládájí z konkrétních, vysoko hodnocených a upřednostňováných kompetencí s normami /...
3. mezinárodní setkání projektu ComTal se uskutečnilo v Bristlu (Anglie) ve dnech 14. – 15. listopadu 2013 za účasti všech projektových partnerů a jejich trénerů, kteří...
Projekt ComTal se zabývá hodnocením kompetencí a talentů zaměstnanců a koučů a také podporou talent managementu v malých a středních podnicích v rámci Evropy.
Ve dnech 14. - 15.3.2013 se v Brugách (Belgie) uskutečnilo 2. mezinárodní setkání partnerů za účasti všech partnerů a jejich trénerů, kteří se zúčastnili prvníno tréninku....
Ve dnech 13. – 14. prosince 2012 se v Lublině (Polsko) uskutečnilo první mezinárodní setkání partnerů v rámci projektu ComTal
RPIC VIP
Eurosuccess Consulting
University of Exeter
Business West
Syntra West
OIC Poland
Tento projekt je financován Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního učení. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 2012-1-PL1-LEO05-27445-02
© COPYRIGHT 2013 Comtal All Rights Reserved